Home

Projekty

NOVINKY

15. leden 2013 – Obnovení certifikace ČSN OHSAS 18001:2007

Dne 15. 1. 2015 jsme obnovili certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001:2007 na systém BOZP. Nyní jsme držitelem certifikátů dle norem:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2007

1. září 2014 – Revitalizace hřiště mateřské školky

Během letních prázdnin jsme zrevitalizovali areál MŠ Matěchova v Praze.
Realizace projektu MŠ Matechova

17. březen 2016 – POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Obchodní korporace STAVBAU BOHEMIA a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, 11000, IČ: 28105826 svolanou dle odst.5.4., článku I. STANOV na den 31.3.2016 od 10:00 hodin do objektu bytový dům A-1 postavený na st.p.č.1297 v obci Velký Osek

Pozvánka PDF

Napsat komentář